Biuletyn Informacji Publicznej OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH - Środki zbędne i zużyte w WIW oraz PIW - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2019, 15:08

Środki zbędne i zużyte w WIW oraz PIW

Metadane

Data wytworzenia : 16.05.2019
Data publikacji : 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Bałazy
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL