Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
05.12.2019 WIW-AD.272.103.2019 Rozbudowa systemu rejestracji temperatury dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy zamówienie z wolnej ręki
05.12.2019 WIW-AD.272.108.2019 Dostawa i montaż automatycznego homogenizatora kulkowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.12.2019 WIW-AD.272.107.2019 Dostawa i montaż myjki ultradźwiękowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.12.2019 WIW-AD.272.106.2019 Dostawa i montaż komory laminarnej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.11.2019 WIW-AD.272.76.2019 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
29.11.2019 WIW-AD.272.104.2019 Dostawa metalowych materiałów i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
28.11.2019 WIW-AD.272.101.2019 Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.11.2019 WIW-AD.272.97.2019 Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
28.11.2019 WIW-AD.272.98.2019 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Dostawy przetarg nieograniczony
28.11.2019 WIW-AD.272.84.2019 Dostawa bazy odczytowej oraz rejestratorów temperatury dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy zamówienie z wolnej ręki

Wybierz Strony

do góry