Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 27.04.2017, 09:25

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
26.04.2017 WIW-AD.272.41.2017 Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.04.2017 WIW-AD.272.40.2017 Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.04.2017 WIW-AD.272.39.2017 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
20.04.2017 WIW-AD.272.37.2017 Dostawa zestawu do wykrywania obecności przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła w próbkach surowicy krwi bydła metodą immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
20.04.2017 WIW-AD.272.36.2017 Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5- płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
20.04.2017 WIW-AD.272.33.2017 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
20.04.2017 WIW-AD.272.38.2017 Dostawa koniugatów do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.04.2017 WIW-AD.272.35.2017 Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
11.04.2017 WIW-AD.272.34.2017 Dostawa zestawów walidacyjnych do sprawdzenia poprawności aparatu ETIMAX 3000 firmy DiaSorin dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
06.04.2017 WIW-AD.272.32.2017 Dostawa testów, roztworów i wzorców do przygotowania zawiesiny bakterii do analizatora VITEK 2 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2017 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL