Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
27.05.2020 WIW-AD.272.65.2020 Dostawa insertów i wialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
25.05.2020 WIW-AD.272.64.2020 Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmosferze dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2020 WIW-AD.272.62.2020 Dostawa testów do identyfikacji Salmonella dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2020 WIW-AD.272.63.2020 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2020 WIW-AD.272.58.2020 Dostawa Quechersów do GC/MS i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2020 WIW-AD.272.60.2020 Dostawa pożywek różnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.05.2020 WIW-AD.272.59.2020 Dostawa mikropłytek i taśmy do zaklejania do aparatu real-time PCR model CFX 96 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.05.2020 WIW-AD.272.51.2020 Dostawa szczepów wzorcowych, wzorców metali dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.05.2020 WIW-AD.272.52.2020 Dostawa wskaźników do sterylizacji oraz odczynników chemicznych do pracowni ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
13.05.2020 WIW-AD.272.50.2020 Dostawa plazmy króliczej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry