Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
14.10.2019 WIW-AD.272.74.2019 Dostawa kalibrantów do LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
11.10.2019 WIW-AD.272.73.2019 Dostawa QuEChERS-ów – oznaczanie pestycydów metodą GC/MS/MS, GC/ECD/NPD oraz LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
11.10.2019 WIW-AD.272.60.2019 Dostawa testów ELISA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.10.2019 WIW-AD.272.69.2019 Dostawa i montaż urządzenia do dezynfekcji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.10.2019 WIW-AD.272.72.2019 Dostawa wzorców i standartów do HPLC i LC/MS/MS i wzorców do metali ASA dla Zakładu Higieny Weterynwryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
09.10.2019 WIW-AD.272.70.2019 Dostawa odczynników chemicznych i kolumienek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
09.10.2019 WIW-AD.272.71.2019 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
07.10.2019 WIW-AD.272.67.2019 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
04.10.2019 WIW-AD.272.68.2019 Dostawa i montaż mikroskopu laboratoryjnego z epifluorescencją i cyfrowym systemem obrazowania dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
03.10.2019 WIW-AD.272.66.2019 Dostawa antygenów i surowic do aglutynacji płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry