Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
13.05.2020 WIW-AD.272.56.2020 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.05.2020 WIW-AD.272.53.2020 Dostawa probówek i statywów do probówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.05.2020 WIW-AD.272.57.2020 Dostawa testów ELISA do diagnostyki choroby niebieskiego języka dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.05.2020 WIW-AD.272.55.2020 Dostawa zestawów do badań BTV metodą PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.04.2020 WIW-AD.272.44.2020 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE, TSE owiec i kóz oraz CWD jeleniowatych do przeprowadzenia 27.600 oznaczeń wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.04.2020 WIW-AD.272.49.2020 Dostawa mikropłytek i taśm do zaklejania dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.04.2020 WIW-AD.272.47.2020 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.04.2020 WIW-AD.272.48.2020 Dostawa testów, roztworów i wzorców do analizatora VITEK2 oraz aparatu mini VIDAS firmy bioMérieux dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
21.04.2020 WIW-AD.272.42.2020 Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5 płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.04.2020 WIW-AD.272.45.2020 Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry