Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2018, 16:25

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
19.04.2018 WIW-AD.272.43.2018 Dostawa buforu fosforanowego - PBS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.04.2018 WIW-AD.272.42.2018 Dostawa odczynników do aparatów Bentley Combi i Bentley IBC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
09.04.2018 WIW-AD.272.38.2018 Dostawa różnych materiałów i wyposażenia plastikowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
05.04.2018 WIW-AD.272.40.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki gorączki Q dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.03.2018 WIW-AD.272.34.2018 Dostawa materiału odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.03.2018 WIW-AD.272.39.2018 Dostawa różnych materiałów i wyposażenia metalowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.03.2018 WIW-AD.272.30.2018 Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5 płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
27.03.2018 WIW-AD.272.37.2018 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.03.2018 WIW-AD.272.35.2018 Dostawa pipet Pasteura, ez, głaszczek, łyżek miarowych oraz wymazówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.03.2018 WIW-AD.272.36.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki EBB dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL