Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 10:28

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
13.06.2019 WIW-AD.272.37.2019 Dostawa i montaż homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.35.2019 Dostawa odczynników do aparatów Bentley dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.41.2019 Dostawa mikropłytek, taśmy do zaklejania płytek oraz butelek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.36.2019 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt metodą OA i OWD oraz materiałów referencyjnych do badań serologicznych w kierunku enzootycznej białaczki bydła i choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.06.2019 WIW-AD.272.34.2019 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.06.2019 WIW-AD.272.38.2019 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.06.2019 WIW-AD.272.29.2019 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.06.2019 WIW-AD.272.30.2019 Dostawa zestawu do izolacji DNA z żywności i pasz oraz odczynnika do przeprowadzenia reakcji real time PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.05.2019 WIW-AD.272.27.2019 Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA i zestawów do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2019 WIW-AD.272.28.2019 Dostawa odczynników chemicznych, buforów, wzorców pH i PBS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL