Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
30.10.2019 WIW-AD.272.75.2019 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.10.2019 WIW-AD.272.80.2019 Dostawa torebek do homogenizatora z filtrem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
29.10.2019 WIW-AD.272.78.2019 Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania wirusa ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.10.2019 WIW-AD.272.81.2019 Dostawa pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.10.2019 WIW-AD.272.82.2019 Dostawa i montaż autoklawu medycznego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.10.2019 WIW-AD.272.74.2019 Dostawa kalibrantów do LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
11.10.2019 WIW-AD.272.73.2019 Dostawa QuEChERS-ów – oznaczanie pestycydów metodą GC/MS/MS, GC/ECD/NPD oraz LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
11.10.2019 WIW-AD.272.60.2019 Dostawa testów ELISA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.10.2019 WIW-AD.272.69.2019 Dostawa i montaż urządzenia do dezynfekcji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.10.2019 WIW-AD.272.72.2019 Dostawa wzorców i standartów do HPLC i LC/MS/MS i wzorców do metali ASA dla Zakładu Higieny Weterynwryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry