Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
21.04.2020 WIW-AD.272.43.2020 Dostawa odczynników do aparatów Bentley dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
20.04.2020 WIW-AD.272.46.2020 Dostawa surowic referencyjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
16.04.2020 WIW-AD.272.41.2020 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.04.2020 WIW-AD.272.38.2020 Dostawa probówek i statywów do probówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
07.04.2020 WIW-AD.272.40.2020 Dostawa wzorców i próbek do badań międzylaboratoryjnych mleka surowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
06.04.2020 WIW-AD.272.39.2020 Dostawa koniugatu do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.04.2020 WIW-AD.272.37.2020 Dostawa surowic do diagnostyki Salmonella dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
31.03.2020 WIW-AD.272.36.2020 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób koni dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.03.2020 WIW-AD.272.35.2020 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów o pojemności 30 dm³ i 60 dm³ dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.03.2020 WIW-AD.272.33.2020 Dostawa butelek do hodowli komórkowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry