Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 14:15

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
27.12.2017 WIW-AD.272.114.2017 Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych do przewozu próbek oraz fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu próbek dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy zamówienie z wolnej ręki
29.11.2017 WIW-AD.272.113.2017 Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych do przewozu próbek oraz fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu próbek dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
17.11.2017 WIW-AD.272.110.2017 Dostawa tarczy do piły precyzyjnej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.11.2017 WIW-AD.272.108.2017 Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych do przewozu próbek oraz fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu próbek dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
17.11.2017 WIW-AD.272.109.2017 Odbiór, transport i spalanie odpadów weterynaryjnych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Usługi przetarg nieograniczony
17.11.2017 WIW-AD.272.111.2017 Dostawa kolumn do GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
17.11.2017 WIW-AD.272.112.2017 Dostawa szczepów wzorcowych Paenibacillus larvae genotyp ERIC I – IV dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
15.11.2017 WIW-AD.272.91.2017 Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.11.2017 WIW-AD.272.106.2017 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
13.11.2017 WIW-AD.272.107.2017 Dostawa standardów i wzorców do GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL