Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
30.07.2019 WIW-AD.272.50.2019 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2019 WIW-AD.272.49.2019 Dostawa probówek i statywów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.07.2019 WIW-AD.272.46.2019 Dostawa i montaż autoklawu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
09.07.2019 WIW-AD.272.40.2019 Dostawa testów ELISA do badań serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.07.2019 WIW-AD.272.47.2019 Dostawa i montaż spektrofotometru do analizy DNA, RNA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.06.2019 WIW-AD.272.43.2019 Dostawa i montaż komór laminarnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.06.2019 WIW-AD.272.42.2019 Dostawa i montaż komory laminarnej nastołowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.06.2019 WIW-AD.272.33.2019 Dostawa i montaż termocyklerów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.06.2019 WIW-AD.272.32.2019 Dostawa i montaż automatów do izolacji DNA metodą PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
21.06.2019 WIW-AD.272.31.2019 Dostawa i montaż automatycznej stacji robotycznej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry