Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 10:28

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
18.03.2019 WIW-AD.272.09.2019 Dostawa odczynników do reakcji PCR – ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
04.03.2019 WIW-AD.272.4.2019 Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów wraz z odczynnikami oraz testów do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.03.2019 WIW-AD.272.5.2019 Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5 – płytkowej oraz zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
26.02.2019 WIW-AD.272.3.2019 Dostawa koniugatów do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
12.02.2019 WIW-AD.272.2.2019 Odbiór, transport i spalanie odpadów weterynaryjnych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce. Usługi przetarg nieograniczony
28.01.2019 WIW-AD.272.1.2019 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych i chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce. Usługi przetarg nieograniczony
28.12.2018 WIW-AD.272.151.2018 Dostawa wagi analitycznej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy zamówienie z wolnej ręki
28.12.2018 WIW-AD.272.147.2018 Dostawa blendera do rozdrabniania tkanek roślinnych i zwierzęcych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy zamówienie z wolnej ręki
28.12.2018 WIW-AD.272.148.2018 Dostawa sprzętu do dekontaminacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy zamówienie z wolnej ręki
07.12.2018 WIW-AD.272.150.2018 Dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, serwerów oraz dysków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL