Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 12.02.2019, 13:58

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
11.10.2018 WIW-AD.272.98.2018 Wykonanie zasilania awaryjnego bezprzerwowego budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach wraz z dostawą agregatu prądotwórczego oraz UPS-a. Roboty budowlane przetarg nieograniczony
11.10.2018 WIW-AD.272.104.2018 Dostawa odczynników do wykrywania obecności materiału genetycznego ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.10.2018 WIW-AD.272.103.2018 Dostawa antygenów i surowic do aglutynacji płytowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
03.10.2018 WIW-AD.272.91.2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.09.2018 WIW-AD.272.96.2018 Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej tlenowych i fakultatywnie beztlenowych pałeczek gram-ujemnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.09.2018 WIW-AD.272.97.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.09.2018 WIW-AD.272.95.2018 dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie tj.: Pakiet 1: Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz do mineralizatora mikrofalowego Berghof, Pakiet 2: Dostawa materiałów zużywalnych do analizatora rtęci AMA 254 oraz do spektrometru absorpcji atomowej Solaar M6. Dostawy przetarg nieograniczony
20.09.2018 WIW-AD.272.92.2018 Dostawa i montaż spektrometru masowego LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.09.2018 WIW-AD.272.86.2018 Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.09.2018 WIW-AD.272.89.2018 Dostawa odczynników do aparatu Bentley IBC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL