Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 14.12.2018, 08:35

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
28.09.2018 WIW-AD.272.97.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.09.2018 WIW-AD.272.95.2018 dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie tj.: Pakiet 1: Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz do mineralizatora mikrofalowego Berghof, Pakiet 2: Dostawa materiałów zużywalnych do analizatora rtęci AMA 254 oraz do spektrometru absorpcji atomowej Solaar M6. Dostawy przetarg nieograniczony
20.09.2018 WIW-AD.272.92.2018 Dostawa i montaż spektrometru masowego LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.09.2018 WIW-AD.272.86.2018 Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.09.2018 WIW-AD.272.89.2018 Dostawa odczynników do aparatu Bentley IBC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.09.2018 WIW-AD.272.94.2018 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.09.2018 WIW-AD.272.93.2018 Dostawa standardów i wzorców do GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.09.2018 WIW-AD.272.84.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.09.2018 WIW-AD.272.82.2018 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz oraz CWD jeleniowatych do przeprowadzenia 40940 oznaczeń wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego ich wykonanie do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.09.2018 WIW-AD.272.81.2018 Dostawa materiałów metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL