Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 21.09.2018, 08:36

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
01.03.2018 WIW-AD.272.24.2018 Dostawa testów 4 sensor dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.03.2018 WIW-AD.272.23.2018 Dostawa probówek, statywów do probówek, kriobanków i kriopobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.02.2018 WIW-AD.272.18.2018 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnego w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.02.2018 WIW-AD.272.21.2018 Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.02.2018 WIW-AD.272.20.2018 Dostawa zestawów testów do aparatu TEMPO, testów do analizatora VIDAS, testów, roztworów i wzorców do przygotowywania zawiesiny bakterii do analizatora VITEK2 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.02.2018 WIW-AD.272.19.2018 Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
20.02.2018 WIW-AD.272.13.2018 Dostawa płytek odciskowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
20.02.2018 WIW-AD.272.14.2018 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OA, OWD dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
20.02.2018 WIW-AD.272.15.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnego w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.02.2018 WIW-AD.272.17.2018 Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL