Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 12.02.2019, 13:58

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
24.08.2018 WIW-AD.272.76.2018 Przebudowa pomieszczeń budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach w zakresie wykonywania badań w stopniu hermetyczności PCL 3 w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane przetarg nieograniczony
20.08.2018 WIW-AD.272.79.2018 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
20.08.2018 WIW-AD.272.72.2018 Dostawa probówek filtracyjnych, chusteczek bibułowych, krążków bibułowych, gilz ekstrakcyjnych, wymazówek, czyściwa bezpyłowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy
14.08.2018 WIW-AD.272.78.2018 Dostawa kolumienek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.08.2018 WIW-AD.272.77.2018 Dostawa testów EISA do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.08.2018 WIW-AD.272.74.2018 Dostawa materiałów różnych metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
31.07.2018 WIW-AD.272.75.2018 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.07.2018 WIW-AD.272.70.2018 Dostawa kriobanków i probówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.07.2018 WIW-AD.272.68.2018 Dostawa insertów i nakrętek do vialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.07.2018 WIW-AD.272.73.2018 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL