Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 10.01.2019, 14:38

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
11.03.2013 WIW.AD.I.272.12.20123 Dostawa plazmy króliczej, podłoża Rapid’ L Mono Agar, testu ELISA do wykrywania enterotoksyny gronkowcowej w żywności dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
07.03.2013 WIW.AD.I.272.11.2013 Dostawa immunoenzymatycznych testów ELISA Dostawy przetarg nieograniczony
07.03.2013 WIW.AD.I.272.10.2013 Dostawa płytek odciskowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.03.2013 WIW.AD.I.272.09.2013 Naprawa zestawu LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Usługi przetarg nieograniczony
06.03.2013 WIW.AD.I.272.08.2013 Dostawa antygenu, surowicy i odczynników do badań serologicznych metodą OA i OWD dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.03.2013 WIW.AD.I.272.05.2013 Dostawa pożywek i odczynników do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.03.2013 WIW.AD.I.272.07.2013 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 20.000 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.03.2013 WIW.AD.I.272.04.2013 Dostawa bulionu fosforanowo - tryptozowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.03.2013 WIW.AD.I.272.06.2013 Dostawa koniugatu do diagnostyki wścieklizny metodą IF, koniugatu FITC do wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
15.02.2013 WIW.AD.I.272.02.2013 Usługa rozrzutu z samolotów doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2013 r. w ilości 645 030 dawek oraz akcji jesiennej 2013 r.nw ilości 645 030 dawek na obszarze województwa mazowieckiego. Usługi przetarg nieograniczony
©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL