Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
21.06.2019 WIW-AD.272.32.2019 Dostawa i montaż automatów do izolacji DNA metodą PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
21.06.2019 WIW-AD.272.31.2019 Dostawa i montaż automatycznej stacji robotycznej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
18.06.2019 WIW-AD.272.45.2019 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.39.2019. Dostawa i montaż wirówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.37.2019 Dostawa i montaż homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.35.2019 Dostawa odczynników do aparatów Bentley dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.41.2019 Dostawa mikropłytek, taśmy do zaklejania płytek oraz butelek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.06.2019 WIW-AD.272.36.2019 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt metodą OA i OWD oraz materiałów referencyjnych do badań serologicznych w kierunku enzootycznej białaczki bydła i choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.06.2019 WIW-AD.272.34.2019 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.06.2019 WIW-AD.272.38.2019 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry