Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 16.11.2018, 15:05

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
22.05.2018 WIW-AD.272.51.2018 Dostawa testów ELISA do badań w kierunku BVD/MD i IBR/IPV dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.05.2018 WIW-AD.272.50.2018 Dostawa materiałów referencyjnych do badań serologicznych w kierunku EBB oraz surowic referencyjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
15.05.2018 WIW-AD.272.45.2018 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.04.2018 WIW-AD.272.48.2018 Dostawa pipet Pasteura, ez, głaszczek, łyżek miarowych oraz wymazówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.04.2018 WIW-AD.272.41.2018 Dostawa testów ELISA do badań w kierunku BVD/MD i IBR/IPV dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.04.2018 WIW-AD.272.44.2018 Dostawa filtrów strzykawkowych, strzykawek, bibuły, chusteczek, sączków filtracyjnych, wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.04.2018 WIW-AD.272.49.2018 Dostawa zestawów walidacyjnych do sprawdzania poprawności aparatu ETIMAX 3000 firmy DiaSorin dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.04.2018 WIW-AD.272.46.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.04.2018 WIW-AD.272.47.2018 Dostawa plazmy króliczej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.04.2018 WIW-AD.272.43.2018 Dostawa buforu fosforanowego - PBS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL