Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
29.11.2018 WIW-AD.272.143.2018 Dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.11.2018 WIW-AD.272.142.2018 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.11.2018 WIW-AD.272.141.2018 Dostawa probówek i statywów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.11.2018 WIW-AD.272.138.2018 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
26.11.2018 WIW-AD.272.139.2018 Dostawa pożywek różnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.11.2018 WIW-AD.272.128.2018 Dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, serwerów oraz dysków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Dostawy przetarg nieograniczony
21.11.2018 WIW-AD.272.137.2018 Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
21.11.2018 WIW-AD.272.125.2018 Dostawa odzieży ochronnej wierzchniej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
15.11.2018 WIW-AD.272.136.2018 Dostawa materiałów metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.11.2018 WIW-AD.272.135.2018 Dostawa wskaźników do sterylizacji w tym: Pakiet 1: dostawa wskaźników do sterylizacji, Pakiet 2: dostawa wskaźników do sterylizacji dla nadtlenku wodoru. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry