Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2019, 14:23

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
11.09.2018 WIW-AD.272.82.2018 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz oraz CWD jeleniowatych do przeprowadzenia 40940 oznaczeń wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego ich wykonanie do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.09.2018 WIW-AD.272.81.2018 Dostawa materiałów metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
10.09.2018 WIW-AD.272.88.2018 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
10.09.2018 WIW-AD.272.87.2018 Dostawa testów Elisa do badań w kierunku IBR/IPV dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.09.2018 WIW-AD.272.85.2018 Dostawa pożywek różnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.09.2018 WIW-AD.272.90.2018 Dostawa antygenów i surowic do aglutynacji płytowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.08.2018 WIW-AD.272.80.2018 Dostawa materiałów jednorazowych do badań PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
24.08.2018 WIW-AD.272.76.2018 Przebudowa pomieszczeń budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach w zakresie wykonywania badań w stopniu hermetyczności PCL 3 w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane przetarg nieograniczony
20.08.2018 WIW-AD.272.79.2018 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
20.08.2018 WIW-AD.272.72.2018 Dostawa probówek filtracyjnych, chusteczek bibułowych, krążków bibułowych, gilz ekstrakcyjnych, wymazówek, czyściwa bezpyłowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy
©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL