Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 10.01.2019, 14:38

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
19.07.2018 WIW-AD.272.66.2018 Dostawa pojemników do utylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.07.2018 WIW-AD.272.67.2018 Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.07.2018 WIW-AD.272.60.2018 Dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.07.2018 WIW-AD.272.65.2018 Dostawa torebek do homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
03.07.2018 WIW-AD.272.63.2018 Dostawa QuEChERS-ów – oznaczanie pestycydów metodą GC/MS/MS i GC/ECD/NPD dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.07.2018 WIW-AD.272.62.2018 Dostawa testów EISA do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.06.2018 WIW-AD.272.59.2018 Dostawa pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.06.2018 WIW-AD.272.61.2018 Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
27.06.2018 WIW-AD.272.56.2018 Dostawa wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.06.2018 WIW-AD.272.58.2018 Dostawa kolumienek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL