Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 10:28

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
06.07.2012 WIW.AD.I.272.56.2012 Dostawa pożywek różnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjne w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
03.07.2012 WIW.AD.I.272.55.2012 Dostawa smarów, dipoli magnetycznych, magnesów, zacisków, koncentratu do kalibracji MS i złączek; oleju do Soxleta; membrany do dializy MWCO 6000-8000 daltonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.06.2012 WIW.AD.I.272.54.2012 Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.06.2012 WIW.AD.I.272.53.2012 Dostawa testów immunoenzymatycznych ELISA opartych o metodę blokowania do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła w surowicy krwi dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.06.2012 WIW.AD.I.272.52.2012 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OA, OWD; odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OKAP; antygenu, surowicy do badań serologicznych w kierunku zarazy stadniczej metodą OWD; materiałów referencyjnych do badań serologicznych; ... Dostawy przetarg nieograniczony
18.06.2012 WIW.AD.I.272.50.2012 Dostawa kolumienek do oczyszczania dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.06.2012 WIW.AD.I.272.49.2012 Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5-płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.06.2012 WIW.AD.I.272.48.2012 Budowa budynku biurowego i garażowego na posesji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Roboty budowlane przetarg nieograniczony
12.06.2012 WIW.AD.I.272.47.2012 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 64860 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.06.2012 WIW.AD.I.272.46.2012 Dostawa wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL