Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
13.11.2018 WIW-AD.272.126.2018 Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.11.2018 WIW-AD.272.133.2018 Dostawa materiałów plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.11.2018 WIW-AD.272.134.2018 Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.11.2018 WIW-AD.272.130.2018 Dostawa kolumn do chromatografów Agilent Technologies GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
09.11.2018 WIW-AD.272.129.2018 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
09.11.2018 WIW-AD.272.127.2018 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2018 WIW-AD.272.122.2018 Dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2018 WIW-AD.272.132.2018 Dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2018 WIW-AD.272.131.2018 Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2018 WIW-AD.272.124.2018 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC,GC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry