Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
06.06.2019 WIW-AD.272.29.2019 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.06.2019 WIW-AD.272.30.2019 Dostawa zestawu do izolacji DNA z żywności i pasz oraz odczynnika do przeprowadzenia reakcji real time PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.05.2019 WIW-AD.272.27.2019 Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA i zestawów do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2019 WIW-AD.272.28.2019 Dostawa odczynników chemicznych, buforów, wzorców pH i PBS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
09.05.2019 WIW-AD.272.25.2019 Dostawa stripów i wieczek optycznych do termocyklera, płytek Petriego 90 mm i 140 mm, ez, głaszczek, łyżek miarowych, ligniny, chusteczek bibułowych oraz czyściwa dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.05.2019 WIW-AD.272.26.2019 Dostawa zestawów do automatycznej izolacji DNA wirusa ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.05.2019 WIW-AD.272.24.2019 Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmosferze i plazmy króliczej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
07.05.2019 WIW-AD.272.23.2019 Dostawa selektywnej pożywki do izolacji pałeczek Brucella SDA+SS, selektywnej namnażającej pożywki bulionowej do izolacji pałeczek Brucella – SDB+SS, pożywki gotowej AKG do urzęsiania pałeczek Salmonella dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
29.04.2019 WIW-AD.272.22.2019 Dostawa zestawów do automatycznej izolacji DNA wirusa ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.04.2019 WIW-AD.272.20.2019 Dostawa zestawów, odczynników do izolacji i kalibracji w metodzie wykrywania DNA metodą PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry