Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
12.06.2012 WIW.AD.I.272.47.2012 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 64860 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.06.2012 WIW.AD.I.272.46.2012 Dostawa wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.06.2012 WIW.AD.I.272.45.2012 Dostawa plazmy króliczej; zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.06.2012 WIW.AD.I.272.32.2012 Dostawa testu do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku; standardów do sprawdzania testu do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku; szybkiego testu sensorycznego do wykrywania ..... Dostawy przetarg nieograniczony
05.06.2012 WIW.AD.I.272.31.2012 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OA, OWD; odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OKAP; antygenu, surowicy do badań serologicznych w kierunku zarazy stadniczej metodą OWD; materiałów referencyjnych do badań serologicznych ... Dostawy przetarg nieograniczony
01.06.2012 WIW.AD.I.272.40.2012 Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.06.2012 WIW.AD.I.272.39.2012 Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów i leków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.06.2012 WIW.AD.I.272.41.2012 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC, GC, LC/MC/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.05.2012 WIW.AD.I.272.38.2012 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
25.05.2012 WIW.AD.I.272.43.2012 Dostawa testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE (gI) wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy świń i dzików w ilości 106470 oznaczeń, testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał ........ Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry