Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
17.08.2012 WIW.AD.I.272.69.2012 Dostawa testów PCR w kierunkach Salmonella spp, listeria monocytogenes; testów PCR do wykrywania werotoksycznej Escherichia coli; szczepów wzorcowych; gotowego podłoża Trichomonas foetus; buforów fosforanowych ( PBS), buforów pH i wzorców pH dla Zakładu H Dostawy przetarg nieograniczony
10.08.2012 WIW.AD.I.272.68.2012 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.08.2012 WIW.AD.I.272.67.2012 Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej jednorazowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
06.08.2012 WIW.AD.I.272.62.2012 Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
02.08.2012 WIW.AD.I.272.64.2012 Dostawa standardów i wzorców do HPLC, GC, LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.07.2012 WIW.AD.I.272.65.2012 Dostawa kolumn do HPLC i GC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
25.07.2012 WIW.AD.I.272.63.2012 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
20.07.2012 WIW.AD.I.272.59.2012 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.07.2012 WIW.AD.I.272.42.2012 Dostawa torebek do homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.07.2012 WIW.AD.I.272.61.2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody ELIX-10 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry