Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
19.11.2012 WIW.AD.I.272.111.2012 Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.11.2012 WIW.AD.I.272.113.2012 Remont pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Roboty budowlane przetarg nieograniczony
14.11.2012 WIW.AD.I.272.108.2012 Dostawa materiałów różnych i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.11.2012 WIW.AD.I.272.107.2012 Dostawa pożywki ALOA do identyfikacji Listeria monocytogenes; podłoża z krwią baranią dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.11.2012 WIW.AD.I.272.106.2012 Dostawa i montaż mikrowirówki z zestawem rotorów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.11.2012 WIW.AD.I.272.105.2012 Dostawa i montaż homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
12.11.2012 WIW.AD.I.272.104.2012 Dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.11.2012 WIW.AD.I.272.103.2012 Dostawa i montaż komór laminarnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.11.2012 WIW.AD.I.272.99.2012 Dostawa folii aluminiowej i dozownika do folii dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
12.11.2012 WIW.AD.I.272.102.2012 Dostawa antygenów do aglutynacji płytowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry