Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 10:28

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
03.04.2012 WIW.AD.I.272.16.2012 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 149.420 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.03.2012 WIW.AD.I.272.15.2012 Dostawa koniugatu FITC do wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.03.2012 WIW.AD.I.272.13.2012 Dostawa testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE (gI) wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy świń i dzików, testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gB wirusa choroby Aujeszk Dostawy przetarg nieograniczony
23.03.2012 WIW.AD.I.272.11.2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.03.2012 WIW.AD.I.272.12.2012 Dostawa i montaż kserokopiarek w ilości 2 sztuk. Dostawy przetarg nieograniczony
20.03.2012 WIW.AD.I.272.6.2012 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu będącego w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, usytuowanego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 29. Dostawy przetarg nieograniczony
19.03.2012 WIW.AD.I.272.10.2012 Dostawa płytek titracyjnych, taśmy do zaklejania płytek; akcesoriów do stacji pipetującej EVO-100 firmy TECAN dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.03.2012 WIW.AD.I.272.09.2012 Dostawa: ostrzy do piły sekcyjnej; płynów chłodzących do tarczy diamentowej, tarcz i akcesoriów do piły ISOMET; palników rtęciowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
15.03.2012 WIW.AD.I.272.05.2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów oraz urządzeń biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
14.03.2012 WIW.AD.I.272.08.2012 Dostawa: koniugatu do diagnostyki wścieklizny metodą IF; linii komórkowej BHK - 21; zestawów walidacyjnych do sprawdzenia poprawności działania aparatu ETIMAX 3000 firmy Dia Sorin dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL