Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
01.06.2012 WIW.AD.I.272.40.2012 Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.06.2012 WIW.AD.I.272.39.2012 Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów i leków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.06.2012 WIW.AD.I.272.41.2012 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC, GC, LC/MC/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.05.2012 WIW.AD.I.272.38.2012 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
25.05.2012 WIW.AD.I.272.43.2012 Dostawa testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE (gI) wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy świń i dzików w ilości 106470 oznaczeń, testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał ........ Dostawy przetarg nieograniczony
25.05.2012 WIW.AD.I.272.44.2012 Dostawa koniugatu FITC do wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.05.2012 WIW.AD.I.272.34.2012 Dostawa pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
17.05.2012 WIW.AD.I.272.36.2012 Dostawa insertów i vialek; probówek filtracyjnych do wirówek; probówek; bibuły i chusteczek; pipet Pasteura i innych jednorazowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
15.05.2012 WIW.AD.I.272.35.2012 Dostawa gotowego podłoża Trichomonas foetus; podłoża Rapid Listeria Mono Agar; testu ELISA do wykrywania enterotoksyny gronkowcowej w żywności dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.05.2012 WIW.AD.I.272.37.2012 Dostawa próbek do badań międzylaboratoryjnych mleka wzorcowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry