Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 14:15

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
09.11.2017 WIW-AD.272.105.2017 Dostawa i montaż termocyklera z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2017 WIW-AD.272.103.2017 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2017 WIW-AD.272.104.2017 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC, GC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
07.11.2017 WIW-AD.272.102.2017 Dostawa i montaż mieszadła magnetycznego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.11.2017 WIW-AD.272.101.2017 Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
31.10.2017 WIW-AD.272.100.2017 Dostawa materiałów do systemów oczyszczania wody Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
27.10.2017 WIW-AD.272.93.2017 Dostawa materiałów zużywalnych do GC, HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.10.2017 WIW-AD.272.96.2017 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 10580 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
26.10.2017 WIW-AD.272.99.2017 Dostawa probówki i krioprobówki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.10.2017 WIW-AD.272.97.2017 Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych do przewozu próbek oraz fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu próbek dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL