Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
13.09.2019 WIW-AD.272.59.2019 Dostawa i montaż automatycznej stacji pipetującej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.09.2019 WIW-AD.272.58.2019 Dostawa i montaż komory laminarnej nastołowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.09.2019 WIW-AD.272.57.2019 Dostawa kolumienek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.09.2019 WIW-AD.272.56.2019 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
27.08.2019 WIW-AD.272.54.2019 Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.08.2019 WIW-AD.272.53.2019 Dostawa szybkiego testu sensorycznego do wykrywania pozostałości β-laktamów, Dihydrostreptomycyny, Streptomycyny, Chloramfenikolu i Tetracyklin w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.08.2019 WIW-AD.272.52.2019 Dostawa kolumn do GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.08.2019 WIW-AD.272.51.2019 Dostawa bazy odczytowej oraz rejestratorów temperatury dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
02.08.2019 WIW-AD.272.44.2019 Dostawa i montaż chłodziarek oraz zamrażarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
02.08.2019 WIW-AD.272.48.2019 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry