Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.10.2018, 12:24

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
14.08.2018 WIW-AD.272.77.2018 Dostawa testów EISA do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.08.2018 WIW-AD.272.74.2018 Dostawa materiałów różnych metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
31.07.2018 WIW-AD.272.75.2018 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.07.2018 WIW-AD.272.70.2018 Dostawa kriobanków i probówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.07.2018 WIW-AD.272.68.2018 Dostawa insertów i nakrętek do vialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.07.2018 WIW-AD.272.73.2018 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2018 WIW-AD.272.71.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu oczyszczania wody dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.07.2018 WIW-AD.272.69.2018 Dostawa materiałów zużywalnych do systemu oczyszczania wody firmy Millipore dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.07.2018 WIW-AD.272.66.2018 Dostawa pojemników do utylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.07.2018 WIW-AD.272.67.2018 Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL