Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 10:28

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
11.04.2019 WIW-AD.272.17.2019 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OA, OWD dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.04.2019 WIW-AD.272.14.2019 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
29.03.2019 WIW-AD.272.13.2019 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.03.2019 WIW-AD.272.15.2019 Dostawa testów, roztworów i wzorców do przygotowywania zawiesiny bakterii do analizatora VITEK 2 firmy bioMérieux oraz testów do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności przy pomocy aparatu mini VIDAS firmy bioMérieux dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
27.03.2019 WIW-AD.272.10.2019 Dostawa testów ELISA do badań serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.03.2019 WIW-AD.272.12.2019 Dostawa odczynników i pożywek do hodowli komórkowej, selektywnej pożywki do izolacji pałeczek Brucella SDA+SS, selektywnej namnażającej pożywki bulionowej do izolacji pałeczek Brucella – SDB+SS, pożywki gotowej AKG do urzęsiania pałeczek Salmonella, szczepów wzorcowych, płytek odciskowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.03.2019 WIW-AD.272.11.2019 Dostawa szybkich testów kasetowych do diagnostyki zgnilca amerykańskiego i europejskiego pszczół dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.03.2019 WIW-AD.272.8.2019 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodami OKAP, OA, OWD dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.03.2019 WIW-AD.272.6.2019 Dostawa próbek referencyjnych i kalibracyjnych do badań mleka surowego, wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku, testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji p/bakteryjnych w mleku, szybkiego testu sensorycznego do wykrywania pozostałości β-laktamów, Dihydrostreptomycyny, Streptomycyny, Chloramfenikolu i Tetracyklin w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.03.2019 WIW-AD.272.7.2019 Odbiór, transport i spalanie odpadów weterynaryjnych w ilości 65.200,00 kg od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce. Usługi zamówienie z wolnej ręki

Wybierz Strony

©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL